„Предметът на Житейските евентуалности е фундаментален за актюерството и представлява приложение на математиката, свързано с изчисления, касаещи плащания, които зависят от човешкото преживяване или смърт.“

Това е цитат от превод на учебника А.Нейл и Хайнеман, 1989г. „Житейски евентуалности“. Така и не намерих оригинал. 😦 Е надявам се поне в него да не пише наистина горното, защото определено не го намирам за смислено.

Не ме разбирайте погрешно… Ако това беше увод на някой икономически учебник, щеше да е една добра илюстрация на съдържанието. Но не-това не е. Това е част от професионален учебник, предназначен за математици, актюери, анализатори… И това се появява някъде към втората трета на учебник от 500 страници.

Само аз ли още гледам през розови очила?
Реклами